Home\For parents\Languages\ਤੁਹਾਨੂੰ GenV ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!
Back ਤੁਹਾਨੂੰ GenV ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

ਤੁਹਾਨੂੰ GenV ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ!

GenV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬਚਪਨ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।

GenV ਦਾ ਮਾਪੇ/ਗਾਰਡੀਅਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਿਆਨ

ਇਹ ਪੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ GenV ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ GenV ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

GenV ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਦੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ।

GenV ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ GenV ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਵਾਂਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ GenV ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋਰ ਦੇਖੋ

 

ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿ ਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ GenV ਲਈ ਸਾਇਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ/ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਵੈਬ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਿੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ।

ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਟ ਗੁਆਚ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ?

 

ਤੁਹਾਡੇ ਥੁੱਕ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਿ ਰਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹੋ

ਥੁੱਕ ਦੇ ਸਵੈਬ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ {ਇੱਥੇ} ਪੜ੍ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ >> ਦਬਾਓ।

ਨੈਪੀ ਸਵੈਬ GenV ਨੈਪੀ ਸਵੈਬ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੈਪੀ ਸਵੈਬ ਬਾਰੇ {ਇੱਥੇ} ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ >> ਦਬਾਓ।

ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਕਿੱਟ GenV ਦੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ (ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ) ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਛਾਤੀ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ {ਇੱਥੇ} ਪੜ੍ਹੋ ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ >> ਦਬਾਓ।