Home\For parents\Languages\شما برای پیوستن به GenV دعوت شده اید!
Back شما برای پیوستن به GenV دعوت شده اید!

شما برای پیوستن به GenV دعوت شده اید!

GenV بزرگترین پروژه پژوهشی دوران کودکی در تاریخ استرالیا است.

بیانیه اطلاعاتی والدین/قیم GenV

این صفحه همه اطلاعات را در مورد GenV به شما می دهد تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید شرکت کنید یا خیر.

پیش از آنکه تصمیم بگیرید، باید بدانید که GenV چرا انجام می شود و شامل چه چیزهایی است.

یکی از اعضای تیم GenV به زودی بعد از تولد فرزندتان به دیدنتان می آید یا با شما تماس می گیرد – معمولاً در بیمارستان.

هدف GenV این است که کارها را برای افرادی که به این پروژه می پیوندند تا حد ممکن آسان نماید.

چگونه میتوانیم به GenV یپیوندیم؟

فرم رضایت را امضا کنید، و ما یک کپی آن را به شما خواهیم داد که نگه دارید.

شما می توانید در تمام GenV یا بخشی از آن شرکت کنید.

در زیر در مورد هر یک از این موارد بیشتر مشاهده کنید

لطفاً این دستورالعمل را بخوانید

اگر موافقت کنید، هنگام ورود به GenV ما بعضی اطلاعات و نمونه هایی را از شما و فرزندتان می گیریم و بعد به تدریج که فرزندتان بزرگ میشود.

اگر موافق هستید، می توانید یک یا هر دو نمونه را جمع آوری کنید تا برای ما با پست ارسال کنید.

دستورالعمل داخل کیت خواهد بود.

کیت را گم کرده اید یا اشتباه کرده اید؟ – با ما تماس بگیرید:

سواب پوشک دستورالعمل سواب پوشک GenV

در مورد سواب پوشک بیشتر بخوانید {اینجا}.

لطفاً این دستورالعمل را بخوانید

کیت شیر ​​مادر دستورالعمل GenV برای شیر مادر

در مورد نمونه شیر مادر بیشتر بخوانید {اینجا}.

لطفاً این دستورالعمل را بخوانید