Home\For parents\Languages\እርስዎና ልጅዎ በጄነሬሽን ቪክቶሪያ (GenV) እንዲሳተፉ ጋብዘንዎታል።
Back እርስዎና ልጅዎ በጄነሬሽን ቪክቶሪያ (GenV) እንዲሳተፉ ጋብዘንዎታል።

እርስዎና ልጅዎ በጄነሬሽን ቪክቶሪያ (GenV) እንዲሳተፉ ጋብዘንዎታል።

ጄነሬሽን ቪክቶሪያ (GenV) በአውስትራሊያ ከዚህ በፊት በጭራሽ ተደርጎ የማያውቅ በጣም ትልቁ የጥናት መርሃ ግብር ነው።